Varausehdot | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Varausehdot

EMMA – Espoon modernin taiteen museon varattavia opastuksia ja työpajoja koskevat ehdot

Nämä ehdot koskevat EMMAn opastus- ja taidepajavarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja EMMAn väliseen sopimussuhteeseen palvelun varaamisesta ja käyttämisestä. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä. Nämä ehdot eivät koske ravintolaa tai muita toimijoita ja heidän palveluitaan.
 
Palvelu tulee varata etukäteen. Varaus tulee tehdä viimeistään 3 arkipäivää ennen opastusajankohtaa. Palvelu, johon liittyy tarjoilua, tulee varata viimeistään viikko ennen tilaisuuden ajankohtaa.
 
Palvelun voi perua veloituksetta viikkoa ennen varattua aikaa.
 
Varatun opastuksen/taidepajan hinta veloitetaan täysimääräisenä, jos palvelua ei ole määräaikaan mennessä peruutettu. Maksuttoman opastuksen peruuttamatta jättämisestä veloitamme 30 euroa. Henkilöhinnoitteluun perustuva palvelu veloitetaan asiakkaan ilmoittaman viimeisimmän henkilömäärän mukaan.
 
Peruutus on tehtävä joko kirjallisesti (kirje, sähköposti) tai soittamalla asiakaspalveluun sen aukioloaikana. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut EMMAan. Jos sähköinen viesti saapuu varauspalvelun aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana varauspalvelun aukiolopäivänä.
 
Opas odottaa ryhmää enintään 15 min. varatun ajan alkamisesta. Mikäli ryhmä haluaa oppaan odottavan pidempään, veloitetaan odotusajasta jokaiselta alkavalta tunnilta 55 euroa. Opas jää odottamaan vain, mikäli hänellä ei ole muita varauksia. Mikäli opastusaikaa ei voi siirtää, opastus peruuntuu ja asiakkaalta veloitetaan varatun palvelun hinta.
 
Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Ma–pe klo 10 - 14 p. 043 827 0941
sähköposti: info@emma.museum
 
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola
PL 6661, 02070 ESPOON KAUPUNKI