EMMA Talks | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA Talks

12.01.2017

EMMA Talks är en fortgående föreläsnings- och samtalsserie, vars ämnen anknyter till aktuella utställningar. EMMA Talks lyfter med hjälp av företeelser inom konsten fram samhälleliga teman som berör människors liv. Den berättar om konsten ur nutidsperspektiv utgående från besökarnas egen erfarenhetsgrund. EMMA Talks riktar sig till unga och vuxna konstintresserade som vill utveckla sig själva och ta del i diskussionen.

Programmet fördjupar sig i Joseph Beuys´ Outside the Box och Olafur Eliassons Pentagonal landscapes med ett aktuellt grepp. EMMA Talks tar upp frågan vad nutidskonst egentligen innebär och hur den har uppkommit genom att föra fram för Eliasson och Beuys viktiga teman, såsom samhällelig påverkan, miljön, rumsligt tänkande och arkitektur.

EMMA Talks belyser nutidskonstens stora namn Olafur Eliassons effektfulla konst och slagkraft. Dialogen belyser också hur 1900-talets ikoniska konstnär Joseph Beuys utmanat konstuppfattningen med sin samhälleligt verkningsfulla konst och sålunda medverkat till nutidskonstens uppkomst.

Programmet är på finska eller på engelska.  

Under våren 2017 understöds EMMA Talks av Vahanen-bolagen.

Programmet under våren:


Ons 15.2 kl. 17–18
Vadå nutidskonst? – Förgrundsfigurer inom nutidskonsten då och nu: Joseph Beuys och Olafur Eliasson
Professor i konstfostran Helena Sederholm / Aalto-universitetet
Anförandet hålls på finska.

Ons 15.3 kl. 17–18
Creating Space – The Impact of Artist Olafur Eliasson
Utställningschef Caroline Eggel / Studio Olafur Eliasson
Självständig kurator och CuratorLabs chef / Konstfack Joanna Warsza
Kommentar: Senior Adviser Risto Vahanen / Vahanen Group
Anföranden hålls på engelska.

Ons 12.4 kl. 17–18
Hur flexibel är konsten? – Konstens betydelse för samhället
Arkitekt Asmo Jaaksi / JKMM Architects
Nutidskonstnär Tellervo Kalleinen
Konstprofessor, designchef Katja Soini / Vahanen Group
Diskussionen leds av EMMAs intendent för samlingarna Henna Paunu
Anförandet hålls på finska.

Ons 26.4 kl. 17–18
Everyone is an Artist – The Legacy of Joseph Beuys: Influencing Society through Art
Kurator Lukasz Zaremba / Muzeum Sztuki w Lódzi, Polen
Kommentar: Museichef Pilvi Kalhama
Anförandet hålls på engelska.

Ons 17.5 kl. 17–18
Ekoutmaningen – människan, naturen och den byggda miljön
Producent och stadsaktivist Jaakko Blomberg
Arkitekt Yrjö Suonto
Diskussionen leds av EMMAs amanuens Hanna Mamia-Walther
Anförandet hålls på finska.

Ons 31.5 kl. 17–18
Vad kommer härnäst? Brytningspunkten mellan nutidskonst och modernism
Professor i historia Laura Kolbe / Helsingfors universitet
Anförandet hålls på finska.

Ändringar är möjliga
 

EMMA Talks fortsätter under hösten 2017 i andan av Ernst Mether-Borgströms och Sarah Morris' utställningar.

 

EMMA Talks from EMMA Espoo Museum of Modern Art on Vimeo.

Oheisohjelmiston luokka: