EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Raimo Utriaisen taidesäätiön kokoelma

Kuvanveistäjä Raimo Utriainen (1927-1994) perusti vuonna 1993, vuotta ennen kuolemaansa, taidesäätiön, jonka kokoelma talletettiin EMMAan vuonnna 2006. Taidesäätiön kokoelmassa on Utriaisen töitä lähes 40 vuoden ajalta, ja kokoelma antaa varsin monipuolisen kuvan taiteilijan tuotannosta. Kokoelmassa on 150 veistosta, yli 30 öljyvärimaalausta, akvarelleja, piirustuksia, mitaleja, millimetripaperille piirrettyjä säleveistossuunnitelmia, arkkitehtuuripiirustuksia sekä valokuvia ja valokuvapaneeleita.

Raimo Utriainen kuului taiteilijapolveen, joka vaikutti ratkaisevasti uusine ideoineen, muotoineen ja materiaaleineen kuvanveiston modernismin sodanjälkeiseen nousuun Suomessa. Utriainen siirtyi 1960-luvun alussa pienimuotoisesta figuratiivisesta veistotaiteesta kubistisesti tyyliteltyihin veistoksiin ja konstruktivistisiin pronssiteoksiin sekä rautatangoista hitsattuihin töihin. Hän teki myös muotokuvia, mitalitaidetta ja kokeili 1960- ja 70-luvun vaihteessa informalistista, ekspressiivistä pienoisveistoa. EMMAan talletetussa kokoelmassa on teoksia kaikilta näiltä kausilta. 
 
Taidekokoelman suurimman osan muodostavat kuitenkin Utriaisen pääteokset, säleveistokset, joita hän alkoi tehdä 1970-luvun alusta lähtien. Veistokset koostuvat suorista metalliliuskoista, teräs- ja alumiinisäleistä. Työt ovat veistosabstraktioita, joissa muoto syntyy suorien ja kierteisten sekä läpinäkyvien ja suljettujen pintojen yhdistelmistä. Konstruktivistina Utriainen etsi ja painotti taiteessaan kineettisiä ja dynaamisia rakenteita, jotka ilmaisevat ajan ja tilan kokemuksia. Utriainen oli opiskellut myös arkkitehtuuria ja yhteys arkkitehtuuriin näkyy vahvana hänen tavassaan rakentaa veistos rakenneosista tarkan suunnitelman mukaan. Vastapainona hyvin kurinalaisille veistoksille Utriaisen maalaukset ovat vahvan ekspressionistisia. Utriainen oli monumentalisti, suurten julkisten veistosten tekijä, ja EMMAn kokoelmassa on myös kymmeniä hänen julkisten veistostensa pienoismalleja.
 
Keväällä 2007 taidesäätiön kokoelmaa esiteltiin laajasti EMMAn näyttelyssä Raimo Utriainen – Soiva viiva.