EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Taidepakki

EMMAN opetuskokoelma TAIDEPAKKI tarjoaa ryhmille tietoa ja elämyksiä taiteesta. Se muodostuu yli 100 aidosta, eri aikakausiin ja maanosiin liittyvästä esineestä ja taideteoksesta. Pakin lähtökohtana on ollut kerätä jäljennöksiä museo-opetuksen havaintomateriaaliksi. Idean jalostuessa jäljennökset ovat vaihtuneet aitoihin teoksiin, mikä sopiikin paremmin museon toiminta-ajatukseen aidon esineistön kerääjänä ja esittelijänä.

Taidepakki luo elämyksellisiä linkkejä historian ja nykytaiteen välille. Pakkiteoksista osaa voi koskettaa tai jopa pitää kädessään; tämä tekee kokoelmasta moniaistisemman kuin mihin museoissa on perinteisesti totuttu.

Museolehtorit ja oppaat käyttävät Taidepakkia projekteissa, työpajoissa ja opastuksilla. Opastuksilla pakin esineet linkittyvät näyttelyn teoksiin joko ajallisesti tai temaattisesti.

Kuvat: 1) Kusura-idoli, 3000 e.Kr., Taidepakki-kokoelma, 2) Unto Koistinen: Naisen selkä, 1965, Saastamoisen säätiön taidekokoelma, 3) Marjo Lahtinen: Naisen torso, 1994, Saastamoisen säätiön taidekokoelma