EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMA - Espoon modernin taiteen museon kokoelma

Espoon modernin taiteen museon kokoelma sai alkunsa 1950-luvulla, kun Espoon kansakoululautakunta yhdessä valtakunnallisen "Taidetta kouluille" -projektin kanssa aloitti taiteen, tuolloin lähinnä grafiikan, keräämisen kouluille. Nykyisin EMMA - Espoon modernin taiteen museo vastaa Espoon kaupungin taidehankinnoista. Sitä ennen hankinnoista ja kokoelman hoidosta vastasi kaupungin kuvataidetoimi.

Kokoelmassa on tällä hetkellä noin 2500 teosta. Taidekokoelmaan kuuluvat julkiset teokset kaupungin virastoissa, laitoksissa sekä ulkotiloissa. Kokoelmateoksia on esillä myös taidemuseon tiloissa. Kokoelmassa on etupäässä suomalaista modernia sodanjälkeistä taidetta, joka laajuudessaan antaa monipuolisen kuvan eri vuosikymmenten suomalaisesta taiteesta ja välähdyksiä myös kansainvälisen, erityisesti pohjoismaisen, taiteen tilasta. Espoolaisten taiteilijoiden osuutta ei ole varsinaisesti hankinnoissa korostettu, mutta he ovat kuitenkin kokoelmassa hyvin edustettuina. Taideteoksia hankitaan joko ostoina tai tilaustöinä. Tällä hetkellä ostetaan pääasiassa suomalaista nykytaidetta.

EMMAn taidekokoelman luonteeseen kuuluu, että se sekä vanhemman että uudemman taiteen osalta elää ja muuntuu jatkuvasti.