Anvisningar för museibesök | EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art

EMMA - Espoo Museum of Modern Art is one of the biggest museums in Finland.

Anvisningar för museibesök

Bästa museibesökare,
 
Vi hoppas att ert besök på EMMA ska bli angenämt och givande.
Vi ber er vänligen observera följande:
 
Ytterkläder, stora väskor och paraplyer lämnas på särskilt markerade platser för att fukt och smuts inte ska komma in i utställningslokalerna.
 
Rör er lugnt i museet och ta hänsyn till andra besökare.
 
Medhavd mat får inte ätas i utställningslokalen.
 
Konstverken får inte vidröras. Undvik också att luta mot väggarna.
 
Om någonting trots allt händer med ett konstverk, meddela genast utställningsövervakaren.
Försök inte reparera eller resa upp verket själv!
 
Om ni har barn i ert sällskap, ber vi er ta upp de här frågorna med barnen och ge dem råd och handledning.
Det är alltid den vuxna som har ansvar för barnen.
 
EMMAs personal hjälper och ger råd i alla frågor som gäller museet!
 
VÄLKOMMEN TILL EMMA!
 
Upplysningar må-fr kl. 9-16 tfn 043 827 0941 eller info@emma.museum