Bryk & Wirkkala -katseluvarasto ja näyttelyt | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Bryk & Wirkkala -katseluvarasto ja näyttelyt

17.11.2017 - 31.12.2020

 

EMMA, Espoon kaupunki ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö avasivat 1000 m2:n laajennuksen Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan kokoelmalle ja arkistolle sekä muotoiluun keskittyville näyttelyille. Katseluvaraston ja vaihtuvien näyttelyiden kesken jakautuvan, Aukioksi nimetyn tilan suunnittelijat ovat Johanna Brummer ja Heini-Emilia Saari (Studio Wanderlust).

Pysyvästi esillä oleva katseluvarasto tuo laajan yli 5000 esinettä, mallia, piirustusta, luonnosta, prototyyppiä sekä valokuvaa käsittävän Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelman ja arkiston pysyvästi esille. Mukana on Brykin ja Wirkkalan työskentelyyn ja uraan liittyvän materiaalin lisäksi paljon henkilökohtaista esineistöä, ja kuvia pariskunnan matkoilta ja elämän varrelta.

Katseluvarasto toimii kolmella tasolla: materiaalisina tilaan sijoitettuina objekteina, tilassa koettavina digitaalisina sisältöinä ja kaikkialla saavutettavissa olevana verkkosisältönä. Tila avataan marraskuussa yleisölle ja työ digitaalisten sisältöjen parissa tulee jatkumaan vuosien ajan.

Studio Wanderlustin Johanna Brummer ja Heini-Emilia Saari kommentoivat hanketta:
”Aukio on ohjelmallisesti äärimmäisen kiinnostava kokonaisuus. Katseluvarasto mahdollistaa Brykin ja Wirkkalan elämäntyön esittelyn ja museon keskeisten toimintojen, kuten arkistoinnin ja konservoinnin, tapahtumisen rinta rinnan. Tärkeä osa arkkitehtuuria on ripustusseinä, joka rajaa katseluvaraston keskelle vaihtuvien näyttelyiden tilan, ja joka monikäyttöisenä kiinnitysalustana näyttäytyy elävänä 'museon työpöytänä'.
Meille suunnittelijoina on tärkeää, että yhteistyössä EMMA:n kanssa luomme tilaratkaisuja, jotka elävät työmenetelmien ja sisältöjen mukana tulevaisuudessa. Samalla on hienoa olla mukana projektissa, jossa pääsee aallonharjalle tutkimaan uudenlaisia tapoja, joilla museo näyttäytyy kulttuurisena instituutiona. Tämänkaltainen designiin ja taiteeseen keskittyvä arkisto toimintoineen on ainutlaatuisen ajankohtainen suunnittelukohde arkkitehdille."


Muotoilulle omistettu näyttelytila Aukio tuo Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan elämäntyön vuoropuheluun poikkitieteellisen ja -taiteellisen nykymuotoilun sekä taideteollisuuden klassikkojen kanssa.

Lue lisää Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan kokoelmista

Ensimmäinen vaihtuva näyttely on muotoilija Harri Koskisen kuratoima STILL / LIFE - Tapio Wirkkala Retrospective, joka esittelee Tapio Wirkkalan elämää ja työtä nykymuotoilijan ja Wirkkalan kollegan silmin. Katseluvaraston kanssa samaan aikaan aukeava STILL / LIFE - Tapio Wirkkala Retrospective -näyttely on esillä EMMAssa 22.4.2018 asti.

Lue lisää STILL / LIFE - Tapio Wirkkala Retrospective -näyttelystä.